Menu

SimplicityBio

La visió de SimplicityBio es ser una de les principals companyies de descubriments de biomarcadors per ordenador del mon, ajudant a empreses de biotecnologia i tecnologia mèdica a crear firmes sòlides utilitzant un panell de biomarcadors basats en dades òmiques.
Els seus clients utilitzen aquestes dades per aportar test de diagnostic mollecular pel mercat, en el diagnòstic de càncer, o per l’estratificació dels pacients amb la finalitat de desenvolupar medicaments més eficaços.

En la concepció de la seva identitat els integrats de SimplicityBio diferenciaven molt bé el caràcter mol·lecular, biològic i tècnic del seu treball. La seva nova imatge reflexa fidelment en aquest anàlisi la singularitat del resultat en el seu treball. El Tagline descriu exactament al que es dedica l’empresa.

L’elecció tipogràfica i el tractament d’Helvètica respon a la seva neutralitat i estupenda escalabilitat. Un dels factors claus en el seu treball.