Menu

Guies de pronunciació del català

El treball amb la fonètica de qualsevol llengua, i el català no és cap excepció, s’inicia i s’acaba amb l’oïda. La nostra oïda és l’eina bàsica per poder repetir fidelment els sons que estem aprenent. En les activitats proposades, a més a més de parar atenció a l’oïda i l’escolta, pararem atenció al tacte, al cos, i fins i tot cantarem. Practicarem la fonètica fent servir moltes estratègies que ens facilitaran l’arribada del bon so, del so just.

Però sempre, a la fi, haurem de tornar a l’oïda per validar la tasca feta. Per a la millora de la fonètica, sempre haurem de tornar a l’oïda.

Pel logotip varem decidir combinar el concepte d’una guía de consulta i relatiu a la fonètica. Jugant amb la similitud d’ambdós elements reconeixibles i amb la repetició generada amb les tres línies de text, es va crear una imatge neta, moderna i institucional

A l’hora de plantejar el disseny de l’aplicació web, es va tenir en compte una sèrie de premises fundamentals. L’universitat requeria d’una eina atractiva per l’estudiant, intuitiva i multiplataforma.
Per aquest fet, es va reaitzar un disseny responsiu apte per a qualsevol dispositiu, amb una imatge neta i sense distraccions, focalitzada en els exemples i exercicis que es plantegen

A més, gràcies a l’utilització d’estàndards web moderns, les “Guies de pronunciació del català” s’estableix com una plataforma que evolucionara en el temps i estarà en continua millora.