Menu

El Risell

ECOEFICIÈNCIA I ANÀLISI SOCIAL

El Risell es una cooperativa democràtica i transversal. Igual que nosaltres, lluiten per aconseguir major sostenibilitat, ambiental, econòmica i social al seu entorn. Combinen diverses disciplines i tècniques aportant una mirada integral a tots els nostres projectes.

El Risell és una cooperativa democràtica i transversal.  La combinació de diverses disciplines i tècniques requeria un disseny que no prioritzés cap especialització per sobre d’una altra. RiceUp es va encarregar de materialitzar les necessitats en un disseny net, on la gràfica comunica sense saturar i va assessorar comunicativament a El Risell per presentar de forma clara i concisa els seus múltiples serveis

Anar al projecte